Գլխավոր գրասենյակ
+7(958)498-38-28


Աշխատակիցներ
Dmytry Ioffe
<<Clean Games>> ՄՀԿ -ի ( միջտարածաշրջանային հասարակական կազմակերպություն) նախագահ
dima@cleangames.org
Lyubov Toropova
<<Clean Games>> ՄՀԿ-ի ադմինիստրատոր ( գրանցման ծառայության աշխատակից) եւ դրամաշնորհների ֆանդրայզեր ( ֆինանսական աջակցության ներգրավման մասնագետ )
toropova.l@cleangames.org
Anna Kupryakova
Տարածաշրջանային զարգացման գլխավոր համակարգող
anna.kupryakova@cleangames.org
Alexey Kupryakov
Միջազգային գործունեության համակարգող
alexey.kupryakov@cleangames.org
Anton Zaitsev
գործընկերների հետ աշխատանքի եւ արտաքին հաղորդակցության բաժնի պետ
press@cleangames.org
zaitsev@cleangames.org
+7 931 258 70 97
Anna Novikova
Սանկտպետերբուրգյան գրասենյակի քարտուղար
secretary@cleangames.org
+7(958)498-38-28
Vladimir Ioffe
Տեխնիկական տնօրեն
Ilya Khvataev
ՏՏ ծառայությունների հետ աշխատանքի մասնագետ
Իրավաբանական տեղեկատվություն կազմակերպության մասին
Լրիվ անվանումը՝ «Մաքուր Խաղեր» Բնապահպանական և Հայրենասիրական Լուսավորչության Միջտարածաշրջանային Հասարակական կազմակերպություն

Կրճատ անվանումը՝ «Մաքուր Խաղեր» ՄՀԿ

Գրանցման օրը, ամիսը, տարին՝ 6 հունիսի 2018 թ.

ՀՊԳՀ՝ 1187800002444

ՀՎՀՀ՝ 7819039109

ԿՊՊ՝ 781901001

Հ/հ՝ 40703810655000001811

Բանկը՝ «Սբերբանկ» ՀԲԸ Հյուսիսարևմտյան բանկ

ԲԻԿ՝ 044030653

Թ/հ՝
30101810500000000653


ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Կազմակերպության կանոնադրություն
ՈԱԿ-ի պետական գրանցման վկայական
Հարկային հաշվառման վկայական