Байланыш
Башкы кеңсе
+7(958)498-38-28Dmytry Ioffe
БИМдин төрагасы
dima@cleangames.org
Lyubov Toropova
Администратор жана гранттык каражат
toropova.l@cleangames.org
Anna Kupryakova
Региондук өнүктүрүү боюнча башкы координатор
anna.kupryakova@cleangames.org
Timofey Menshikov
Эл аралык ишмердүүлүк координатору
timmenshikov@cleangames.org
Anton Zaitsev
начальник отдела по внешним коммуникациям и работе с партнерами
press@cleangames.org
zaitsev@cleangames.org
+7 931 258 70 97
Anna Novickova
Санкт-Петербургдагы кеңсесинин катчысы
secretary@cleangames.org
+7(958)498-38-28
Vladimir Ioffe
Техникалык директор
Илья Хватаев
IT Специалист
Уюм жөнүндө юридикалык маалымат
Толук аталышы: «Clean Games» Экологиялык жана Патриоттук Агартуучу Аймак аралык Коомдук уюму

Кыскартылган аталышы: «Clean Games» АКУ

Катталган датасы: 6-июнь, 2018-ж.

НМКН:118780000244

СЖН: 7819039109

ЭСК: 781901001

Э/б: 40703810655000001811

Банк: «Сбербанк» ЖАК Түштүк-Батыш банкы

БИК: 044030653

К/э: 30101810500000000653


УЮМДУН ДОКУМЕНТТЕРИ:

Уюмдун уставы
БКУну мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк
Салык эсебине коюу жөнүндө күбөлүк