Контакты
Главный офис Чистых Игр
+7(958)498-38-28

Корпоративные заказы
+7(967)555-03-53


Уюм жөнүндө юридикалык маалымат
Толук аталышы: «Clean Games» Экологиялык жана Патриоттук Агартуучу Аймак аралык Коомдук уюму

Кыскартылган аталышы: «Clean Games» АКУ

Катталган датасы: 6-июнь, 2018-ж.

НМКН:118780000244

СЖН: 7819039109

ЭСК: 781901001

Э/б: 40703810655000001811

Банк: «Сбербанк» ЖАК Түштүк-Батыш банкы

БИК: 044030653

К/э: 30101810500000000653


УЮМДУН ДОКУМЕНТТЕРИ:

Уюмдун уставы
БКУну мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк
Салык эсебине коюу жөнүндө күбөлүк