Бизге волонтерлук эмгек менен жардам берсе, каржылык же маалыматтык колдоо көрсөтсө болот.
Волонтерлук жардам
Кандай жардам берүүгө даярсыз?
Алынган каражаттарды биз активисттерди жана БКУларды окутуу, биздин мобилдик тиркемебизди, сайтыбызды жана усулубузду жакшыртуу үчүн колдонобуз.