Bizga ko'ngilli mehnat bilan yordam berish mumkin, moliyaviy yoki axborot yordamini taqdim etish mumkin.
Ko'ngilli yordam
Qanday yordam berishga tayyorsiz?
Olingan mablag'larni faollar va NTT o'qitish, mobil ilovamiz, sayt va metodikamizni takomillashtirishga sarflaymiz.